"Sellele, kes istub aujärjel, ja Tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajustuteni."  (Ilm.5:13)
KOLME   INGLI   KUULUTUS
Ja ma nägin teist inglit lendavat kesktaeva kohal; sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega: "Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad!" Ja veel teine Ingel järgnes temale ning ütles: "Langenud, langenud on suur linn Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid!" Ja veel kolmas Ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: "Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse; ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja Talle ees. Ja nende valu suits tõuseb üles ajastute ajastuteni; ja ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!"   (Ilm.14:6-12)
Ingel lendab, tal on soov jagada armuõpetust maa peal elavatele (siis meile!). Ja selleks armuõpetuseks on igavene evangeelium. Siis järgneb teine ingel, kes räägib Babüloni langemisest ja kolmas ingel kuulutab hädasõnumit neile, kes kummardavat metsalist. Milleks süüvida sellistesse sõnumitesse? Ometi hoiatas ka Jeesus, kui Ta rääkis oma tagasitulekust (vt. Matteuse 24.ptk.), et tuleb metsaline, kes püüab inimesi petta ja röövida neilt pääsemise lootuse.

Siit saamegi teha esimese järelduse - antud Ilmutusraamatu tekst räägib Jeesuse tulekule vahetult eelnevast perioodist. Kuid mis on siis probleem, miks sellised sõnumid? 

Esiteks meenutame, et ka Jeesus esitas retoorilise küsimuse - kui Poeg tuleb, kas ta leiab usku (Lk.18:8)? Võtmesõna ongi siin - usk. See tundub olevat kohatu? Suurem osa maailmast on ju usklikud. Isegi kristlasi on ju... rohkem kui miljard. Just usk ja selle olemus ongi probleemiks, mille eest hoiatab meid piibel. Seepärast ka antud kolme ingli sõnum. Jeesuse esimese tuleku päevil oli ju ka usku. Piisavalt. Templis toimetati agaralt, variserid olid veendunud, et nende usuga on kõik korras. Jumalateenistused toimusid ja õpetust jagati hingamispäevast hingamispäeva. Paremad usklike hulgast olid jõudnud lausa täiuseni (Filipi 3:6). Nad olid veendunud, et nende ja Jumala vahel on kõik korras.

"Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu. Sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahned, hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored, hea põlgajad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, rohkem lõbuarmastajad kui jumalaarmastajad, kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad tema väge. Ja nendest hoidu eemale." (2.Tim.3:1-5)

Kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad Tema väe? Paulus teadis, millest ta rääkis - ja seda nii omaenda isiklikust kogemusest variserina kui ka apostliametis variserluse ohvrina. Inimesed väidavad, et neil on usku Jumalasse, aga ometi salgavad ära Tema väe; soovivad olla usklikud, kuid ei soovi osasaada Jumala väest.

"Ma tean sinu tegusid, et sa pole külm ega kuum. Oh, oleksid sa külm või kuum! Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, siis tahan ma sind välja sülitada oma suust! Sa ju ütled: ma olen rikas ja mul on vara küllalt ega ole mul midagi vaja. Ja sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti! Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi, ja silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ma noomin ja karistan kõiki, keda ma armastan. Ole siis väga hoolas ja paranda meelt! Vaata, Ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga! Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel, nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma Isaga tema aujärjele. Kellel kõrv on, see kuulgu, mis Vaim kogudustele ütleb!  (Ilm.3:15-22)

Siin räägib Jumal jälle taolisest olukorrast, kus inimesed on lasknud end eksitada oma arusaamadest (oma näilisest usust). Ka siin on mõned veendunud, et nad on lausa täiusele jõudnud (olen rikas ja... mul ei ole midagi vaja). Kui aga vaatame endi ümber, siis ilmselt võime leida ka kinnitust sellisele arusaamale - me suudame ravida enamust haigustest, suudame pakkuda psühholoogilist abi paljudele ja majanduslik heaolu on ka aegade parim (vähemalt siin Eestis). Kõike võiks loomulikult olla ju veel rohkem (seal kusagil Läänes ju on ka)... Või nagu Rockefeller kunagi kinnitas - ikka pisut rohkem peaks olema. Tegelikult see ongi osa probleemist - ka külluses ei ole küllalt.

Kuid meie maailmal on ka teine nägu, mis on paraku meie ahnuse tagajärjeks. Kui vaatame endi ümber ausalt, ilma soovita midagi ilustada: majanduskriis, mille tulemus on teadmata; keskkonna saastatus, mis paneb teadlasi muretsema inimkonna saatuse pärast; uued ja järjest ohtlikumad haigused, millele ravimit koheselt ei ole võtta; enesetappude suur hulk jne jne.

Selle kõige kurbloolisus seisneb aga selles, et paraleelselt nende meie probleemide ja õnnetustega soovib Jumal pakkuda kõigile tõelist elu. Seda sama elu, mis oli ka Jeesuses siin maa peal;elu, mis on täielikus ühenduses Jumalaga, milles ei ole kurvastust ega puudust, mis on täidetud rahu ja armastusega. Miks siis inimene sellist kingitust ei soovi vastu võtta?

Eks siin ole kindlasti põhjuseid palju ja nad on enamasti meie endi näo järgi kujundatud, kuid üheks põhjuseks on kindlasti meie kartlik ja egoistlik arusaam Jumalast. Me oleme ise loonud endale jumalad, mis varjutavad meie silme eest tõelise elava Jumala.

Ja nii kutsubki kolme ingli sõnum meid tagasi elava Jumala juurde, "kes on teinud taeva ja maa". Aga mis peamine - Jumal lõi ju nii taeva kui ka maa just inimese (Sinu ja minu jaoks!)! Jumal mitte ei nõua meilt seda ja teist ning ei keela kõike head ja paremat, vaid Ta soovib suunata meie pilgu tõelisele elule - elule Temas! Ta soovib tõsta meie pilgu üles, et tajuksime kõike seda, mida Tema soovib meiega jagada, et mõistaksime, et Jumala plaan on see, et ka meie elu sarnaneks pigem Jeesuse eluga maal, et ka meil oleks jagada tervist, paranemist ning kõike, mida inimkond oma probleemide tõeliseks lahendamiseks vajab.

"Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti." (Joh.10:10b)

Kui see on tõesti nii, miks siis Jumal hoiatab ka selles kolme ingli sõnumis inimest kõikide nende hädade eest? Milleks kõik need hädakuulutused? Kas ilma nendeta ei saaks? Jah, meie saaks küll, aga Jumal, kes on andnud oma Poja elu, et meid päästa - Tema tõesti ei saa. Meenutagem Jeesust ristil! Ristil oli kaks röövlit. Ei ole vist vajadust kinnitada, et surma mõistetakse inimene ikka ränkade kuritegude eest, mitte lihtsalt kommi varguse eest. Siin ongi soovitud kinnitus - Jeesus andis oma elu kõigi meie eest, et me kõik võiksime pääseda! Ja Tema ei rahuldu vaid näilise usuga, vaid soovib pakkuda tõelist elu meisse. Ka kõige lootusetuimatesse! Ja seda isegi kõige lootusetumatesse olukordadesse jõudnutele! Milline imeline Jumal meil on!

Jumal õnnistagu Sind kallis lugeja, et ka Sina võiksid leida täie julguse ja kindluse Temas, kes ei jäta kedagi ei häda ega hävingu sisse!