"Sellele, kes istub aujärjel, ja Tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajustuteni."  (Ilm.5:13)
Piiblist võime lugeda kolmest Jeesuse tulekust siia maailma. Esimene toimus ca 2000 aastat tagasi ja lõppes Tema ristilöömisega Kolgatal. Just seal Kolgatal saavutati see võit, mis annab Talle võimaluse tulla teist korda, et meid siit vabastada.

Teisel tulemisel Tema seda Maad ei puuduta - siis Ta tuleb vabastama neid, kes on leidnud Temas oma Vabastaja ja Issanda ning kes on õppinud lootma Tema armu peale. See on sündmus, mida kõik see aeg (Tema lahkumisest alates) on oodatud.
Jumal on andnud kolme ingli sõnumi just selleks, et inimesi ettevalmistada Jeesuse teiseks tulemiseks.

On veel ka kolmas Jeesuse tulek - see on patu hävitamine ja meie Maa uueks loomine. Samas on see ka Jeesuse Kuningaks kroonimise hetk.

Siin leheküljel käsitleme teemasid, mis on seotud peamiselt Jeesuse 2. tulemisega. Üheks Jeesuse viimaseks sõnumiks meile on just kolme ingli sõnum.

Kolme ingli sõnum lühidalt - mis kuulutus see on? Miks see on oluline minule?
Valeprohvetid - kuidas ära tunda valekuulutust?
...

Aja jooksul lisandub siia mitmeid Jeesuse teise tulekuga seotud teemasid lisaks. Vaata uuesti mõne aja pärast!

Jeesuse tuleku eelsele ajale on eriliselt suunatud Laodikea sõnum. Jumal soovib juhtida meie tähelepanu teatud probleemidele, mis takistavad Tema tulekut. Mis aga veelgi olulisem - meie Looja soovib asuda elama meie südamesse ja täita meid oma imelise ligioluga!

     1. Sissejuhatus
     2. Ilmutuse raamat ja seitse sõnumit
     3. Külm või kuum
     4. Leige on rikas!
     5. Leige on pime ja alasti
     6. Ma annan nõu - kuld!
     7. Ma annan nõu  -  osta!
     8. Ma annan nõu - valged riided!
     9. Ma annan nõu - silmasalv! 
   10. Jumal ei ole ükskõikne 
   11. Jumal ukse taga
   12. Võit ja pitseerimine
   13. Jeesuse tulemine
   14. Püha Vaimust


 SUUR VÕITLUS - see on E.G.White'i raamat, mis käsitleb sündmusi perioodist, kus lõppes piibli kaanon. Lühidalt võiks väita, et    tegu on ristikoguduse ajalooga. Ometi selle raamatu viis viimast peatükki kirjeldavad meile tulevasi sündmusi - Jeesuse tulekule  vahetult eelnevast kuni patuajaloo viimaste hetkedeni. Nende viie peatüki juures on oluline, et see ei ole lihtsalt ühe inimese isiklik  arusaam või tema soovunelma kirjeldus. Me kõik unistame ja vahel ka fantaseerime - antud juhtumil ei ole tegu millegi seesugusega. See raamat on koostatud Jumala vahetul juhtimisel ja Tema poolt inspireerituna.
Ja nagu Peetruski kinnitab: "Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohvetikuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks." (2.Pe.1:20). Jumal õnnistagu Sind ja avagu Sinu ees see vabaduse tee.

        38. peatükk - Viimane hoiatus

        39. peatükk - Viletsusaeg

        40. peatükk - Jumala rahva vabastamine

        41. peatükk - Laastatud maa

        42. peatükk - Võitlused on lõppenud