Mis sõnum see on ja miks seda siin esitada? Mis on üldse selle sõnumi mõte ja kontekst?

Jah tõesti, need on olulised küsimused. Ometi, kui loeme siin toodud teksti hoolikamalt, siis näeme, et peamine sõnum joonistub päris selgesti välja. Ingel lendab, tal on soov jagada armuõpetust maa peal elavatele (siis meile!). Ja selleks armuõpetuseks on igavene evangeelium. Siis järgneb teine ingel, kes räägib Babüloni langemisest ja kolmas ingel kuulutab hädasõnumit neile, kes kummardavat metsalist.

Milleks süüvida sellistesse sõnumitesse? Ometi hoiatas ka Jeesus, kui Ta rääkis oma tagasitulekust (vt. Matteuse 24.ptk.), et tuleb metsaline, kes püüab inimesi petta ja röövida neilt pääsemise lootuse. Siit saamegi teha esimese järelduse - antud Ilmutuseraamatu tekst räägib Jeesuse tulekule vahetult eelnevast perioodist. Kuid mis on siis probleem, miks sellised sõnumid? Esiteks meenutame, et ka Jeesus esitas retoorilise küsimuse - kui Poeg tuleb, kas ta leiab usku (Lk.18:8)? Võtmesõna ongi siin - usk. See tundub olevat kohatu. Suurem osa maailmast on ju usklikud. Isegi kristlasi on ju... miljardeid. Just usk ja selle olemus ongi probleemiks, mille eest hoiatab meid piibel. Eriti aga just see kolme ingli sõnum. Jeesuse esimese tuleku päevil oli ju ka usku. Piisavalt. Templis toimetati agaralt, variserid olid veendunud, et nende usuga on kõik korras. Jumalateenistused toimusid ja õpetust jagati hingamispäevast hingamispäeva. Paremad usklike hulgast olid jõudnud lausa täiuseni (Filipi 3:6). Nad olid veendunud, et nende ja Jumala vahel on kõik korras.
Kellel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad Tema väe? Paulus räägib ka samast aja perioodist. Ja ka samast probleemist - inimesed väidavad, et neil on usku Jumalasse, aga ometi salgavad ära Tema väe; soovivad olla usklikud, kuid ei soovi osasaada Jumala väest.
Siin räägib Jumal jälle taolisest olukorrast, kus inimesed on lasknud end eksitada oma arusaamadest (oma näilisest usust). Ka siin on mõned veendunud, et nad on lausa täiusele jõudnud (olen rikas ja... mul ei ole midagi vaja). Kui aga vaatame endi ümber, siis ilmselt võime leida ka kinnitust sellisele arusaamale - me suudame ravida enamust haigustest, suudame pakkuda psühholoogilist abi paljudele ja majanduslik heaolu on ka aegade parim (vähemalt siin Eestis), mis üldse olnud on. Kõike võiks loomulikult olla ju veel rohkem (seal kusagil Läänes ju on ka), kuid reaalsus annab ju alust sellisteks järeldusteks. Kuid. Kui aga vaatame endi ümber ausalt, ilma soovita midagi ilustada: majanduskriis, mille tulemus on teadmata; keskkonna saastatus, mis paneb teadlasi muretsema inimkonna saatuse pärast; uued ja järjest ohtlikumad haigused, millele ravimit koheselt ei ole võtta; enesetappude suur hulk jne jne.
Selle kõige kurbloolisus seisneb aga selles, et samal ajal Jumal soovib pakkuda tõelist elu, sama elu, mis oli ka Jeesuses siin maa peal;elu, mis on täielikus ühenduses Jumalaga, milles ei ole kurvastust ega puudust, mis on täidetud rahu ja armastusega. Miks siis inimene sellist kingitust ei soovi vastu võtta?
Eks siin ole kindlasti põhjuseid palju ja nad on enamasti meie endi näo järgi kujundatud, kuid üheks põhjuseks on kindlasti meie kartlik ja egoistlik arusaam Jumalast. Me oleme ise loonud endale jumalad, mis varjutavad meie silme eest tõelise elava Jumala.

Ja nii kutsubki kolme ingli sõnum meid tagasi elava Jumala juurde, "kes on teinud taeva ja maa". Aga mis peamine - Jumal lõi ju nii taeva kui ka maa just inimese (Sinu ja minu jaoks!)! Jumal mitte ei nõua meilt seda ja teist ning ei keela kõike head ja paremat, vaid Ta soovib suunata meie pilgu tõelisele elule - elule Temas! Ta soovib tõsta meie pilgu üles, et tajuksime kõike seda, mida Tema soovib meiega jagada, et mõistaksime, et Jumala plaan on see, et ka meie elu sarnaneks pigem Jeesuse eluga maal, et ka meil oleks jagada tervist, paranemist ning kõike, mida inimkond oma probleemide tõeliseks lahendamiseks vajab
Kui see on tõesti nii, miks siis Jumal hoiatab ka selles kolme ingli sõnumis inimest kõikide nende hädade eest? Milleks kõik need hädakuulutused? Kas ilma nendeta ei saaks? Jah, meie saaks küll, aga Jumal, kes on andnud oma Poja elu, et meid päästa - Tema tõesti ei saa. Meenutagem Jeesust ristil! Ristil oli kaks röövlit. Ei ole vist vajadust kinnitada, et surma mõistetakse inimene ikka ränkade kuritegude eest, mitte lihtsalt kommi varguse eest. Siin ongi soovitud kinnitus - Jeesus andis oma elu kõigi meie eest, et me kõik võiksime pääseda! Ja Tema ei rahuldu vaid näilise usuga, vaid soovib pakkuda tõelist elu meisse. Ka kõige lootusetuimatesse! Ja seda isegi kõige lootusetumatesse olukordadesse jõudnutele! Milline imeline Jumal meil on!

Jumal õnnistagu Sind kallis lugeja, et ka Sina võiksid leida täie julguse ja kindluse Temas, kes ei jäta kedagi ei häda ega hävingu sisse!