"Sellele, kes istub aujärjel, ja Tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajustuteni."  (Ilm.5:13)
LAODIKEA SÕNUMI SISSEJUHATUS
Siis küsiti temalt: "Õpetaja, millal see siis sünnib? Ja mis on selle tunnuseks, et see hakkab sündima?"  Aga tema ütles: "Katsuge, et teid ei eksitataks; sest paljud tulevad minu nime all ja ütlevad: mina olen see! ja: aeg on lähenenud! Ärge minge nende järele! Ja kui te kuulete sõdadest ja mässudest, siis ärge kohkuge; sest see peab enne sündima; aga ots ei ole veel niipea käes!" Siis ta ütles neile: "Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja suuri maavärisemisi on siis ja paiguti nälga ning katku; ja hirmsaid asju on näha ning suuri tunnustähti taeval! (Lk.21:7-11)
 
Me elame erilisel ajal. Nüüd tajume veelgi erilisemalt, kuivõrd habras on see meie elu siin planeedil Maa. Mingi mikroskoopiline viirus – miski, mis läheb läbi ka neist näomaskidest, mida meile kaitseks pakutakse! Nii väike, aga milline mõju! Jälle kuuleme ütlemist – maailm ei ole enam endine peale seda kriisi. 
 
Lugesime piiblist Jeesuse kirjelduse Tema teise tuleku eelse aja kohta. Panite tähele, et Jeesus rääkis ka katkust. Kuigi katk on bakteriaalne ja koroona on viiruseline oht, siis ometi mõjuvad mõlemad inimese tervisele sarnaselt. Hiinas, itaalias, Hispaanias, New Yorgis... kirste oli sedavõrd, et ei jõutud kõiki surnuid ära matta. 
 
Maailm meie ümber ei ole saanud ilma sõdadeta. Süüria, Ukraina – viimased ja meist mitte väga kaugel olevad sõjakolded. Hetkel on pöördelised ajad Valgevenes. Me võime tänada Jumalat, et suurem osa meist on saanud elada seni ilma sõdadeta maailmas. Ometi kõik need kohutavad konfliktid, mis seni olid meist üpris kaugel, on liikumas meile lähemale.  
 
Sõda – pommid, plahvatused, kuulide vilin. Sõja tagajärjel on terved linnad maatasa pommitatud. Viirus ei hävita ehitisi. Kõik lossid ja pilvelõhkujad olid püsti kõiges oma ilus. Ometi.... surnute hulk oli täiesti võrreldav nii mõneski piirkonnas sõja aegse linna pommitamisega. Linnad olid tühjad. Milaano, New York – suured keskused, kus nende peatänavad meenutasid kohutavalt suuri sipelgapesasid – inimene on inimese otsas kinni. Selle kriisi ajal aga... nad olid tõesti nagu maha jäetud. Tundusid olevat täiesti inimtühjad.  
 
Lisaks, otsekui oleks sellest kõigest veel vähe, ennustavad majandusteadlased, et vahest juba järgmisel aastal tajume päris selgelt ka meie, mida tähendab majanduskriis. Paraku me ei tea Jumala aegu. Me ei tea täpselt, millises hetkes oleme. Me ei tea, kas neile kriisidele on veel lahendusi võimalik leida, või suundume peagi ka sõjalisse konflikti, milleks ju kõik meie naaberriigid on viimased 5-6 aastat väga põhjalikult valmistunud. Kas Eestil selles konfliktis on liitlasi? Hetkel me ei tea seda. Paberil on, aga praktikas?
 
Kehvasid uudiseid siia veelgi lisaks.  
Ja päikeses, kuus ja tähtedes on ennustusmärke ja maa peal on rahvastel ahastus ja nõutu olek mere kohina ja veevoogude pärast.  (Lk.21:25)
 
See kriis on pakkunud ka mõne meeldiva üllatuse. Tallinna teletornist oli selgelt nähtav Helsinki linna siluett. Kliimateadlased märkasid ka ülemaailmselt, et õhk muutus üllavalt puhtaks suurlinnades. Isegi delfiinid ilmusid ilmusid mere avarustesse, kus neid ei olnud nähtud juba ligi 100 aastat! Ainult 2 kuud ja... loodusest võis näha inimtegevuse kahjuliku ja hävitava mõju olemust. 
 
Jeesus rääkis, et lõpuajal on inimestel hirm vete kohinate pärast. Põhjapooluse sulamine on fakt. Teadlased hoiatavad, et kui inimkond ei muuda oma hävitavat mõju, siis muutub täielikult kliima ja lisaks kõigele jäämägede sulamise tagajärjel tõuseb merepind ca 3m. Näiteks Pärnu jääks sel juhul täiesti vee alla. Keskmiselt üle meetri sügavuse vee alla. Holland... palju seal üldse jääb midagi järele. 
  
Kuidas nende teadmistega edasi elada? Milles saab üldse olla sellisel juhtumil elu mõte? Kas seda üldse on? 
 
Tegelikult see ongi siin keskne küsimus. See on küsimus, millele peame kõik leidma vastuse. Mida teha nende kehvade uudistega? Milles näha lahendust? Kui Jumal on hea, kuidas suhtuda siis taolistesse sõnumitesse piiblis? 
 
Muidugi, tihti tundub olema kõige lihtsamaks lahenduseks mõne riigijuhi kombel hõisata, et ei see viirus ega need ohud meid ei ohusta. Neid pole olemaski. Ometi. Nagu selle viiruse puhul kogesime, aeg muutis paljutki. Reaalsus jõuab alati varem või hiljem meie kõigi teadvusse. 
 
Mis on siis lahendused? Meil on palju, ootamatult palju Jumala tõotusi! Nendel kriitilistel hetkedel ei jää muud, kui õppida neid tundma. Kui on olnud aegu, mil Jumala tõotustele toetumine on eluliselt oluline, siis see aeg on just praegu. See on paratamatu. Ja see on ka teema, millega tegeleb kogu meie uuritav Laodikea sõnum! 

Paneme siin sissejuhatuses tähele seda "suuremat pilti", millesse meie uuritav Laodikea sõnum asetub.
 
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks!  (Joh.3:16-17)

See on lähtekoht. Sellest sõltub kõik. Meie usu aluseks on teadmine, et Jumal ei ole oma Poega saatnud mitte selleks, et me oleks hirmul, vaid selleks, et me võiks olla julged Temas. See on Tema muutumatu tahe. 
 
Me lugesime Jeesuse kirjeldust, et inimesed kardavad uut ülemaailmset veeuputust. Jah, tänasel päeval peetakse seda esimest, Noa aegset veeuputust, selliseks muinasjutu laadseks looks. Kui aga vesi tõuseb ja sel tõusul ei näi olevat lõppu... siis muutuvad need kartused paanikaks. 
 
Ometi on Jumal tõotanud, et ülemaailmset veeuputust ei tule. 
 
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputuse veega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma! (1.Mo.9:11) 
 
Jah, Jumal on seda tõotanud. Kui aga inimene ei usu ega usalda Teda ega tõotusi? Mis kasu tal on siis neist tõotustest? Ta ei usu neid. Ta näeb vete tõusu, üleujuutuste suurust ja nende jätku ja...  satub paanikasse. Kuigi oli antud Jumala poolne kinnitus, et seda ei juhtu... Nii on lugu ka nende järgmiste tõotustega.

Jeesus lahkus, kuid enne seda ta tõotas:  
"Ja mina palun Isa, ja tema annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti, tõe Vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast et ta teda ei näe ega tunne; aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde...Kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda, ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde."  (Joh.14:16-18, 23)
 
Kui Jumal on sinuga – kes saab olla sinu vastu. Jah, saab ikka, aga jõudude vahekord ei ole Jumala vastaste kasuks. Ealeski mitte. Kas me aga soovime mõista selle tõotuse suurust? Tema teeb aseme sinu juurde. Jumal, kuningate Kuningas! Tema, kes valitseb kogu Universumit. Mitte ainult seda planeeti siin, mitte ainult neid planeete ja tähti, vaid ka langematuid maailmu! Tema soovib olla sinu juures ja sinu sees!!! Sellest suuremat eesõigust ei ole olemaski. Ka kõige suuremad inimese fantaasiad ei suuda ületada selle tõotuse suurust. See ongi see, mida Jumal pakub meile Laodikea sõnumi kaudu! 
 
"Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina olen öelnud. Rahu ma jätan teile; oma rahu ma annan teile; mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks!  (Joh.4:26-27)
 
Kui inimesed on paanikas, siis meie mõtlemine on... paaniline. Sellises seisundis ei ole me suutelised kainelt mõtisklema ega õigeid otsuseid tegema. Jumal räägib rahust, mis ületab meie arusaamise. Samas see rahu on püsiv ja kõigest meid ümbritsevast sõltumatu. Seda ei kõiguta miski. 
 
"Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma-ajastu otsani!" (Mt.28:20)
 
Universumi Valitseja soovib olla sinu juures igavesti. Ta ei loobu sinust! Ta on sinu Isa, sinu Looja! 100% ja täielikult.  Mitte ainult siis kui meil Temast hea meel on. Mitte ainult siis, kui oleme midagi meeldivat korda saatnud. Ei. Vaid ka siis, kui meil ei tule mõttessegi Jumala peale mõelda. Aga ka siis, kui oleme vägagi ebaõnnestunud ja oleme kurbusest tulvil.

Laodikea sõnum ongi mõeldud eriliselt just meile, kellel kõik alati ei õnnestu. Laodikea sõnumi kaudu soovib meie taevane Isa meile meenutada, et on olemas ka palju imelisem reaalsus, kui see, mida meie silmad siin ainsaks kalduvad pidama.

Siit lähemegi edasi järgmises teemas, kus püüame mõista milleks üldse on piiblis Johannese ilmutuse raamat ja milleks see meile oluline on.                                                                                  ---> 2. Ilmutuse raamat ja seitse sõnumit