Aastatel 1987-1992 toimusid suured muutused ja mitte ainult Eestis. Kui meie, eestlased, mõtleme nende sündmuste ja aastate peale, siis saame uhkusega väita, et me laulsime end vabaks. Ja on tõepoolest imeline, et meil on võimalus seda selliselt tõdeda. Ometi toimus nendel aastatel midagi palju enamat, kui vaid Eesti riigi vabanemine. See ei piirdunud ka ainult Baltikumiga. Tegelikult need olid aastad, kui muutus kogu maailm.
Need muutused ei puudutanud mitte ainult riike ja nende piire. Neil aastatel muutus meie riigikord - meid vabastati utoopilisest kommunismi ideaalist.
Kuhu aga oleme jõudnud tänaseks? Kas oleme tõeliselt vabad - vabad ise otsustama ja ise vastutama? Jah, on väidetud, et eestlased ei ole kogu ajaloo kestel olnud nii rikkad kui täna. Ometi kuuleme liiga tihti küsimust - kas me sellist Eestit tahtsimegi...

Peagi saabus aga aasta 2001. Ka peale 11.septebrit 2001 on põhjust rääkida, et maailm ei ole enam endine. Tänaseks oleme kokkupuutunud ka nende sündmuste tagajärgedega. Piisab ehk vaid viitest, et USA, mis oli kõige vabaduse etaloniks, on muutunud väga radikaalselt. Kontrollid lennujaamades, rääkimata püüdest kontrollida inimeste vaba suhtlemist internetis. 2001.aastal algas uus protsess, mille kulminatsioonini me ei ole veel jõudnud. Paraku aga ei seostu kõik need tagajärjed kuidagi suure vabanemise ideaaliga. 

Kas kõik need protsessid on juhuslikud?   

Piiblis on öeldud, et kui aeg sai täis, siis saatis Jumal oma Poja (Gal.4:4). Huvitav on seejuures täheldada, et ka enne Jeesuse sündimist siia maailma toimus suur rahvaste rändamine...

Kas aga kõik tundsid ära naatsareti puusepas Lunastaja? Paraku mitte. Sarnaselt toimuvad ka sündmused meie keskel ja me ei pruugi neid üldse märgata. Tegelikult otse meie ees ja meie sees toimuvat ongi raskem mõista ja tajuda, kui ajalist distantsi omavaid sündmusi. Ometi oma elu saame me elada vaid selles tänases, kus peame tegema otsuseid ja valikuid. Paraku peame aga leppima ka oma valikute tagajärgedega. 

Enne lahkumist siit maailmast tõotas Jeesus tagasi tulla. See on piibli üks suuremaid tõotusi üldse. Kas Sina oled valmis kohtumiseks Jeesusega?  

Vana apostel Paulus hüüdis:"et ma tunneksin ära Tema!" (Filipi 3:10). Tundes ära Jeesuse, tunneme ära Jumala! Tundes ära Jumala, tunneme ära elu, mis kestab igavesti! Millised imelised tõotused! Ja nad on kõik vabalt saadaval - ei sõltu meie rikkusest ega vaesust. Samuti ei sõltu Jeesuses tõelise vabaduse kogemine ka mitte haridusest ega intellektuaalsetest võimetest - Tema ise annab meile kõik vajalikud oskused ja võimed! 

Samas, Jeesus on saabumas - kas oled valmis selleks maailma lõplikult muutvaks suureks  sündmuseks?

Jumalalt õnnistusi soovides
Sinu Ühendus 3AM
Ristimine Püha Vaimuga
Mida see küll peaks tähendama?
Kas see on mingi fanatismi erivorm? Kuidas see seostub tavalise inimese reaalse eluga? Milleks see kõik?
Loe edasi
 Valeprohvetid ?
Kui Jumal on hea, miks siis on valeprohvetid?  Mida piibel räägib valeprohvetitest? Kuidas neid ära tunda? Kas see on üldse võimalik? 2019. a. märts - kas siis saab alguse mingi kohutav sündmus meie maailma ajaloos? 
Loe edasi