Siia lisandub aja jooksul erinevaid meie elu puudutavaid teemasid. Tänasel päeval oleme jõudnud omapärasesse tupikusse, kus kristlust peetakse vaid moraaliõpetuseks. Seejuures unustame ära, et midagi ei lahenda ühelt inimeselt teisele lisatavad vaimulikud koormad. Samuti ei ole lahenduseks fanatism ega mingi muu illusioon. Jumala plaaniks ei ole eales olnud teoreetiliste teadmiste (või pelgalt väliste ekstaatiliste emotsioonide) jagamine inimesega.

Siit lehelt leiad mõndagi vajalikku, mis võib aidata luua ja toetada Sinu kindlat suhet oma Loojaga.
"Vabanemine Kristuses" põhineb peamiselt aastatel 1994-1995 Paides ja Türil toimunud seminari materjalidel.

2017. aastal on seda täiendatud 2009-2010. a. Rauma seeria ja 2011-2014. a. Võrus toimunud "Püha Vaimu tunni" materjalidega.

Antud seminari eesmärgiks oli ja on näha kaugemale välisest religioonist ning õppida tundma Jumala isiklikku plaani päästmisel kogedes seeläbi tõelist vabanemist Jeesuses.
 
 PATRIARHID JA PROHVETID  on Ellen G. White'i teos, millest siin toome raamatu 10 esimest peatükki. Need peatükid avavad meie silme ees värskelt loodud uue Maa, patuprobleemi alguse ja inimese languse taustad. Tänasel päeval oleme sedavõrd kaugenenud Jumalast, et see algne maailm, kuhu inimene loodi, on muutunud meie jaoks täielikuks ebareaalsuseks. Neid ridu lugedes mõistab lugeja ka selgemini, mis on patt ja miks käib võitlus meie sees ning meie ümber.

Raamatu esimestes peatükkides kirjeldatakse meile just seda maailma, kuhu Jeesus lõpuks meid kõiki viia soovib. See ei ole utoopiline ega kuidagi muud moodi ebarealistlik maailm, vaid keskkond, milles inimvõimed saavad täielikult realiseeruda ja areneda. Ja mis ehk kõige olulisem -  see patust rikkumata maailm on sama reaalne ka tänasel hetkel, nüüd ja praegu!

Samas järgnevad peatükid avavad meie ees esimese inimpaari ja nende vahetute järglaste esmased kogemused siin Maal, mida meie oleme aga harjunud omapärase muinasjutuna võtma. Ometi soovitas ju Jeesuski õppida Noa  ja veeuputuse aegsest kogemusest (Lk.17:26-27). 
 
   1. peatükk   -   Miks lubati pattu?
   2. peatükk   -   Loomine
   3. peatükk   -   Kiusatus ja pattulangemine
   4. peatükk   -   Lunastusplaan
   5. peatükk   -   Kain ja Aabel
   6. peatükk   -   Sett ja Eenok
   7. peatükk   -   Veeuputus
   8. peatükk   -   Pärast veeuputust
   9. peatükk   -   Loomisnädal
  10. peatükk  -   Paabeli torn 
  
Tule mõne aja möödudes jälle vaatama - materjali lisandub aja jooksul!