Siis küsisid Temalt need, kes olid kokku tulnud, ning ütlesid: "Issand, kas sa sel ajal jälle ehitad Iisraelile kuningriigi?" Tema ütles neile: "Teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis Isa omas meelevallas on määranud; aga te saate Püha Vaimu väe, kes tuleb teie peale, ja peate olema minu tunnistajad. (Ap.t.1:6-8) 
 
Lahkudes siit jättis Jeesus meile kaks peamist tõotust - Ta tuleb tagasi ja Ta annab meile oma Vaimu, kes elab meie sees. Ühendus 3AM missiooniks on olla kanaliks, mille kaudu Jumal saab jagada oma lõppematut ja päästvat armu kõigile, et need kaks eelpool viidatud olulist tõotust saaks realiseeruda meis Jumala poolt igatsetud viisil.