Kui teil on ettepanekuid piibli teemaliste seminaride, või muude kristlike ürituste korraldamiseks, siis palume meile sellest teada anda emaili kaudu. 
 
Muu tegevus piirdub hetkel käesoleva neti-projekti käivitamisega ja Lõuna-Eestis korraldatavate evangeelsete üritustega.