TEE KRISTUSE JUURDE 
 
Raamatu "Tee Kristuse juurde" on kirjutanud Ellen G. White 1892 aastal. Ometi on see raamat aegumatult praktiline ja uusi kristlikke kogemusi pakkuv ka korduvalt loetuna. Seda peamiselt seetõttu, et teema, mida see raamat käsitleb, on piiratud vaid meie käesoleva kogemusega. Seetõttu aja möödudes ja kogemuste lisandudes, pakub antud raamat jälle uusi sügavusi. See on otsekui kristluse ABC!