KRISTUSE TÄHENDAMISSÕNAD 
 
Õpetustes, mida Kristus jagas tähendamissõnade kaudu, väljendas Ta sama põhimõtet, mida väljendas ka  Tema siia maailma tulek. Kristus püüdis eemaldada selle, mis tõde varjutas. Ta tuli kõrvaldama katet, mida patt oli heitnud looduse näole, ning tooma nähtavale seda vaimulikku aulisust, mida pidanuks peegeldama  kogu loodu. Tema sõnad tõid nii looduse kui Piibli õpetustes esile uued vaatenurgad ja andsid neile uue  ulatuvuse Nii heitis Kristus ka oma õpetamistöös tundmatule valgust tuntuga, jumalikele tõdedele maiste asjadega, mis olid inimestele kõige tuttavamad. 
 
Teose autoriks on Ellen G. White (1827-1915)